Vicevært kursus

Viceværter / ejendomsfunktionærer kommer hver dag i kontakt med farligt affald i forbindelse med at renholde grønne områder, ved vedligeholdelse af ejendommen samt indsamling af diverse farlige produkter fra beboerne. Alle disse produkter skal sorteres, transporteres og bortskaffes korrekt efter gældende lovgivning.

Formålet med kurset er, at give jer en viden og færdigheder, så I kan håndtere og sortere farligt affald korrekt og forsvarligt. Endvidere give jer et grundlæggende kendskab til lovgivningen på området, behandling af farligt affald og personlig sikkerhed m.m.

Kurset omfatter blandet andet følgende emner: 

  • Farligt affald
  • MAL-koder
  • Klassificering, mærkning og emballering af kemiske produkter
    -Herunder H og P sætninger
  • Behandling af farligt affald
  • Fatale reaktioner
  • Personlig sikkerhed
  • Hvis det går galt 

 

Kurset afholdes efter aftale.

Arbejdet som vicevært / ejendomsfunktionærer indebærer også at føre tilsyn med en eventuel olieudskiller og dertilhørende sandfang. 

Hvad er en olie- og benzinudskiller?
Olie- og benzinudskillere er forbundet med afløbsledninger, hvor der forekommer olie- og benzinholdigt vand, fx på parkeringspladser og befæstede arealer.

Formålet med udskillerne er at undgå, at olie- og benzinrester forurener afløbsvandet. Derfor er det vigtigt at sikre, at udskillere altid fungere optimalt.

Alle virksomheder, der har en olie- og benzinudskiller og sandfang, har pligt til at tømme udskilleren med jævne mellemrum, minimum en gang om året eller efter behov. Herudover er det en god idé jævnligt at efterse udskilleren. Den fungerer nemlig kun, som den skal, hvis den er fyldt med vand, så olien kan flyde ovenpå.

Udskilleren bør også jævnligt undersøges for revner og utætheder, så olie og benzin ikke siver ud og forurener undergrunden. Det er jeres eget ansvar at tanken er intakt.

 

ALFA Specialaffald | Bøgesøvej 29 Mogenstrup, 4700 Næstved | Cvr.: 2885 5036 | Sitemap | Tlf.: 54 88 11 00 | E-mail:alfa@alfa.dk
| Cookiepolitik
Top