Transport af farligt gods - Kap.1.3 uddannelse

Transport af farligt gods - kap.1.3 uddannelse

Kursus med særligt fokus på transport af farligt gods. Kurset er for medarbejdere, der har været på basiskursus . Kurset vil give deltageren en indsigt i de komplicerede regler omkring farligt gods, og dermed skærpe opmærksomheden, overfor det farlige gods og de risici det kan indebære.

Kurset opfylder bestemmelserne i ADR-konventionens kapitel 1.3, gældende for personale der beskæftiger sig med afsendelse af farligt gods.

kurset er af 1 dags varighed.

 

På kurset bliver følgende emner gennemgået:

Farligt affald

Transport af farligt gods

  • Fareklasser
  • Klassificering, emballering, mærkning og håndtering
  • Særlige typer af farligt gods
  • Pligter og ansvar
  • Krav til uddannelse
  • Krav til dokumenter
  • Uheld


ALFA Specialaffald | Bøgesøvej 29 Mogenstrup, 4700 Næstved | Cvr.: 2885 5036 | Sitemap | Tlf.: 54 88 11 00 | E-mail:alfa@alfa.dk
| Cookiepolitik
Top