Uddannelse

Viden gør en forskel

Viden om farligt affald er vigtig for mange medarbejdergrupper i vores erhvervsliv. Viden om farligt affald sikrer mod utilsigtet forurening af miljøet, giver et bedre arbejdsmiljø og i sidste ende tillige en bedre affaldsøkonomi for virksomheden.

Uddannelsen skal være tilpasset den enkelte medarbejders ansvarsområder.

Medarbejderen skal være bekendt med de generelle bestemmelser i ADR reglerne (Europæisk Konvention om International Transport af farligt gods ad vej).

Som miljøvirksomhed ved vi om nogen, hvor vigtig det er, at medarbejderne har viden om farligt affald. Derfor tilbyder vi en række uddannelser, primært om farligt affald og farligt gods, men også inden for relaterede områder vil vi kunne bidrage med uddannelse af dine medarbejdere.

 

Den rigtige uddannelse

Medarbejdere hvis opgaver også vedrører transport af farligt gods på vejene, skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af sådant gods.

Disse medarbejdere kan være:

  • Ansatte i lagerhaller
  • Ansatte der kører truck
  • Ansatte på kontorer, som laver transportdokumenter
  • Ansatte der modtager / afsender farligt gods
  • Ansatte der læsser / aflæsser lastbilen i virksomheden
ALFA Specialaffald | Bøgesøvej 29 Mogenstrup, 4700 Næstved | Cvr.: 2885 5036 | Sitemap | Tlf.: 54 88 11 00 | E-mail:alfa@alfa.dk
| Cookiepolitik
Top