ALFAs koncept til farligt affald fra skoler, gymnasier og lign.

Alfa Specialaffald varetager affald fra skolers kemi- og fysiklokaler, både affald der opstår som følge af den daglige undervisning, og affald der opstår som følge af lejlighedsvise oprydninger i skabene med kemikalier, når der skal ryddes ud og kasseres.

Vi kan stå for klassificering af kemikalier jf. reglerne for transport af farligt gods og sikre at pakning, emballering, mærkning og transport foregår i henhold til reglerne på området. Vi samarbejder med en række miljøgodkendte behandlere af farligt affald, og sikrer på den måde, at farligt affald behandles korrekt og med hensyntagen til miljøet. Vi har 4 uddannede sikkerhedsrådgivere.

Vær opmærksom på, at affald fra laboratorier ikke bør afleveres på genbrugspladser, da det ikke kan betegnes som husstandslignende affald. De specielle kemikalier til laboratorieforsøg skal håndteres af personale med fagkendskab.

 Udover Skolekemi håndterer vi også farligt affald

Vi ser typisk følgende affaldstyper fra skoler:

  • 3 dunke med flydende affald fra laboratorieforsøg
  • Småkemikalier
  • Biologisk affald
  • Glasaffald
  • Kviksølvaffald

Vi anbefaler, at der løbene afhentes flydende affald, biologisk affald og glasaffald, mens småkemikalier og kviksølvaffald afhentes efter behov.

ALFA Specialaffald | Bøgesøvej 29 Mogenstrup, 4700 Næstved | Cvr.: 2885 5036 | Sitemap | Tlf.: 54 88 11 00 | E-mail:alfa@alfa.dk
| Cookiepolitik
Top