Klinisk risikoaffald

Ordning for apoteker og andre producenter af klinisk risikoaffald og medicinaffald

Vi varetager afhentning og behandling af klinisk risikoaffald og medicinaffald for vores ejerkommuner, som fastsat i kommunernes regulativ og Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 1998. 

Affald omfattet ordningen:

- Klinisk risikoaffald
- Vævsaffald
- Medicinrester
- Andet farligt affald (fx amalgamaffald)

Regulativer for erhvervsaffald fra alle kommuner og miljøstyrelsens vejledning:

ALFA Specialaffald | Bøgesøvej 29 Mogenstrup, 4700 Næstved | Cvr.: 2885 5036 | Sitemap | Tlf.: 54 88 11 00 | E-mail:alfa@alfa.dk
| Cookiepolitik
Top