Håndtering af kemikalieaffald på Lolland Falster og Sjælland

Hvad er kemikalieaffald?

Kemikalieaffald, som i dag også går under betegnelsen farligt affald, dækker stort set over alt affald der er skadeligt for miljøet og mennesker. Derfor skal affaldet også behandles og varetages på en bestemt måde.

Affaldstyperne kan blandt andet af være :

  • Gift
  • Malingrester
  • Opløsningsmidler
  • Medicinrester
  • Kviksølvtermometre
  • Olieaffald
  • Og mange flere - kontakt os når I vil vide om jeres type affald hører under kategorien kemikalie affald.

Vi sørger for at affaldet bliver bortskaffet på en miljørigtig korrekt måde, så alle regler overholdes både ved indsamling, modtagelse og forsendelse af kemikalieaffaldet på Lolland Falster og Sjælland. Derfor bringer vi udelukkende kemikalieaffaldet til behandlere, som har en miljøgodkendelse til de enkelte affaldstyper.

Farligt affald er farligt gods

Vi har stor erfaring med at transportere farligt gods for virksomheder.

Det er vigtigt, at godset med farligt affald håndteres korrekt og i den rigtige emballage. Hos Alfa Specialaffald har vi flere medarbejdere der er sikkerhedsrådgivere inden for farlig gods, og vi kan derfor sikre kunderne den rigtige behandling af godset.

Vi står klar med råd og vejledning!

Vi står altid klar til at vejlede vores kunder i sortering af deres kemikalieaffald, så I kan sortere og pakke affaldet rigtigt og på forsvarlig vis.

Vi kommer gerne ud til kunderne, og laver et oplæg som eksempelvis indeholder skiltning og vejledning omkring pakning af kemikalieaffald. Det er vigtigt, at emballagen blandt andet beskytter affaldsproduktet samtidig med, at omgivelserne er sikret.

Derudover tager vi os blandt andet af oprydning og sortering af diverse affaldsprodukter, hvis en virksomhed går konkurs eller et gammelt fysiklokale på en skole skal lukkes ned.

Kontakt os hvis jeres virksomhed har brug for, at en af vores konsulenter kommer ud til jeres virksomhed for at rådgive jer og give jer et uforpligtende tilbud.

Det er muligt enten at lave en aftale med os om et fast afhentningstidspunkt, ellers afhenter vi når kunden ringer efter os.

ALFA Specialaffald | Bøgesøvej 29 Mogenstrup, 4700 Næstved | Cvr.: 2885 5036 | Sitemap | Tlf.: 54 88 11 00 | E-mail:alfa@alfa.dk
| Cookiepolitik
Top