Miljø- og arbejdsmiljøpolitik

Alfa Specialaffald indsamler og videreformidler farligt affald fra virksomheder, genbrugspladser og kommuner, og forstår arbejdet omkring det farlige gods.

Vi rådgiver, udbyder kurser i håndtering af farligt affald og varetager sikkerhedsrådgivning for alle genbrugspladser og andre samarbejdspartnere.


 Alfa Specialaffald vil:

 

  • Tage hensyn til miljø og arbejdsmiljø i indsamlings- og behandlingsmetoder.

  • Løbende reducere miljøbelastningen fra vores aktiviteter hvor det er praktisk, teknisk og økonomisk muligt.

  • Dokumentere overfor medarbejdere, kunder, ejere og andre interessenter, at indsamling og behandling af farligt affald foregår forsvarligt og hensigtsmæssigt.

  • Sikre, at medarbejdere og dem der arbejder på vores vegne har viden, færdigheder og kompetencer om vores arbejdsområde.

  • Gennem løbende forbedringer prioritere og opretholde høj sikkerhed for medarbejdere og dem der arbejder på vores vegne.

  • Overholde alle relevante krav i gældende lovgivning og holde os ajour med viden om farligt affald, transport af farligt gods, miljø og arbejdsmiljø.

 

Politikken overholdes gennem et certificeret ledelsessystem for miljø og arbejdsmiljø. Systemet kaldes AMA = Alfas Miljø og Arbejdsmiljøledelsessystem. 

Miljø- og arbejdsmiljøpolitikken er revideret og godkendt af bestyrelsen i 2016.

Vores certifikater på ISO 14001:2015 – miljø og DS/OHSAS 18001:2008 – arbejdsmiljø kan ses på nedenstårende link:

Kronesmileyen viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.

Virksomheden har altså gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

 

ALFA Specialaffald | Bøgesøvej 29 Mogenstrup, 4700 Næstved | Cvr.: 2885 5036 | Tlf.: 54 88 11 00 | E-mail:alfa@alfa.dk
Udviklet af: Søgemedier A/S | Cookiepolitik
Top