Miljø- og arbejdsmiljøpolitik

Alfa Specialaffald indsamler og videreformidler farligt affald fra virksomheder, genbrugspladser og kommuner, og forestår arbejdet omkring det farlige gods.

Vi rådgiver, udbyder kurser i håndtering af farligt affald og varetager sikkerhedsrådgivning for genbrugspladser og andre samarbejdspartnere.

Alfa Specialaffald vil:

  • Tage hensyn til miljø og arbejdsmiljø i indsamlings– og behandlingsmetoder
  • Løbende reducere miljøbelastningen fra vores aktiviteter hvor det er praktisk, teknisk og økonomisk muligt
  • Dokumentere overfor medarbejdere, kunder, ejere og andre interessenter, at indsamling og behandling af farligt affald varetages ansvarligt og hensigtsmæssigt.
  • Sikre, at medarbejdere og dem der arbejder på vores vegne har viden, færdigheder og kompetencer om vores arbejdsområde
  • Gennem løbende forbedringer prioritere og opretholde høj sikkerhed for medarbejdere og dem, der arbejder på vores vegne
  • Overholde alle relevante krav i gældende lovgivning og holde os ajour med viden om farligt affald, transport af farligt gods, miljø og arbejdsmiljø

Politikken overholdes gennem et certificeret ledelsessystem for miljø. Systemet kaldes fremover AMA = Alfa’s Miljø og Arbejdsmiljøledelsessystem.

 

Miljø- og arbejdsmiljøpolitikken er godkendt af Alfa Specialaffalds bestyrelse i 2018. I 2019 er der foretaget en sproglig ændring, der ikke har betydning for politikkens indhold.

Alfa Specialaffald er certificeret efter ISO 14001:2015 - Miljø.

Alfa Specialaffald arbejder løbende på at minimere miljøpåvirkning, optimere transport og sikre miljømæssig forsvarlig håndtering af farligt affald.
Vores transportører er registrerede og miljøcertificerede og behandlere af farligt affald er godkendte  og certificerede.

 

Iso 14001:2015 

 

ALFA Specialaffald | Bøgesøvej 29 Mogenstrup, 4700 Næstved | Cvr.: 2885 5036 | Sitemap | Tlf.: 54 88 11 00 | E-mail:alfa@alfa.dk
| Cookiepolitik
Top