Lovgivning vedr. farligt affald og transport af farligt gods

Herunder er links til relevant lovgivning, der vedrører farligt affald og transport af farligt gods.

Se info om EAK-koder til højre på siden.

* Bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods indeholder bagerst den samlede ADR konvention. Pas på med at trykke print.

 

 

Om EAK-koder

Når farligt affald anmeldes og registreres, skal affaldets art beskrives ved angivelse af en EAK-kode fra listen over affald - Det Europæiske Affaldskatalog.

Det Europæiske Affaldskatalog (EAK), er udarbejdet i henhold til Rådets direktiv 75/442/EØF om affald. Listen er en ikke udtømmende liste over affald.

Det forhold, at et stof eller en genstand er opført på listen, betyder ikke, at stoffet eller genstanden er affald under alle omstændigheder.

Affald, som er opført på listen og markeret med fed skrift, betegnes som farligt affald. 

Affaldsarterne i listen må ikke læses uafhængigt af det afsnit, de optræder i.

ALFA Specialaffald | Bøgesøvej 29 Mogenstrup, 4700 Næstved | Cvr.: 2885 5036 | Sitemap | Tlf.: 54 88 11 00 | E-mail:alfa@alfa.dk
Udviklet af: Søgemedier A/S | Cookiepolitik
Top