Lovgivning vedr. farligt affald og transport af farligt gods

Om EAK-koder

Når farligt affald anmeldes og registreres, skal affaldets art beskrives ved angivelse af en EAK-kode fra listen over affald - Det Europæiske Affaldskatalog.

EAK-koderne ses i bekendtgørelsen om affald.

Affald, som er opført på listen og markeret med fed skrift, betegnes som farligt affald. 

 

ALFA Specialaffald | Bøgesøvej 29 Mogenstrup, 4700 Næstved | Cvr.: 2885 5036 | Sitemap | Tlf.: 54 88 11 00 | E-mail:alfa@alfa.dk
| Cookiepolitik
Top