Pakning af farligt affald

For at kunne pakke affald i småemballage korrekt, skal der bruges spændelågsfad, pakkemateriale, strip og i nogle enkelte tilfælde innerliner.

1. Sådan gør du:

• Bund på fad fyldes med 5 cm pakkemateriale - herefter kommes evt. inerliner i fadet. Husk at komme lidt pakkemateriale i bunden af inerlineren for at opsuge et evt. spild.

• Bund på fad fyldes med 5 cm pakkemateriale - herefter kommes evt. inerliner i fadet.

• Husk at komme lidt pakkemateriale i bunden af inerlineren for at opsuge et evt. spild.

• Det er et krav, at små emballager (produkter) med flydende farligt gods der enten er brandfarligt, giftigt eller ætsende, skal sikres med pakkemateriale.

• Pakkematerialet har også til funktion at fiksere affaldet i fadet under transporten.

 

 

2. Det første lag flasker, bøtter mv. placeres i fadet

• For at forhindre at de indvendige emballager støder sammen under håndtering og transport, og derved kan gå i stykker, skal der være pakkemateriale hele vejen rundt om de enkelte emballager i lågfadet.

• Husk at benytte så meget pakkemateriale, at de indvendige emballager ikke vælter, men kan ”bores” ned i pakkepulveret.

• For at yde tilstrækkelig beskyttelse, skal der som minimum et lag på 2-3 cm pakkemateriale.

• Emballager skal stå oprejst i lågfadet. Hvis en emballage ligger ned er der risiko for at indhold kan løbe ud.

 

 

 

3. Første lag sikres med pakkepulver 

• For at de enkelte lag af emballager i lågfadet ikke kommer i kontakt med hinanden, og dermed risikerer at beskadige hinanden under håndtering og transport.

• Er det vigtigt at der er et lag pakkepulver mellem lagene i lågfadet på minimum 5 cm

•  Hvis der er plads gentages dette step. dvs. næste lag flasker, bøtter mv. placeres i lågfad.

 

 

 

 4. Sidste lag sikres med pakkepulver

Når sidste lag emballager er placeret i lågfadet, skal emballagerne sikres med pakkepulver; ikke bare rundt om de enkelte emballager i lågfadet, men tillige over emballagerne, helt til overkant af lågfad

Der skal benyttes pakkepulver over emballagerne helt til overkant af lågfad for at sikre, at hvis lågfad vælter rundt så vil de nedpakkede emballager ikke vælte rundt inde i lågfadet og kunne beskadige hinanden

 

 

 

 

5. Ved brug af evt. inerliner lukkes affaldet med strip

 

• Inerliner skal lukkes så tæt til som muligt med strip (snor eller lignende), fordi inerlineren fungere som en ekstra emballage, som skal tilbageholde eventuelt indhold der er løbet ud, hvis fadet bliver beskadiget.

 

 

 

 

 

 

6. Fad lukkes og gøres klar til afsendelse 

 

Låg og spændebånd sættes på fadet – husk at spændebåndet skal have ordentligt fast hele vejen rundt

Til sidst isættes låseblik i fadet (alternativt kan benyttes en strip i mangel af låseblik)

 

 

ALFA Specialaffald | Bøgesøvej 29 Mogenstrup, 4700 Næstved | Cvr.: 2885 5036 | Sitemap | Tlf.: 54 88 11 00 | E-mail:alfa@alfa.dk
| Cookiepolitik
Top