Emballering og afsendelse af farligt affald og farligt gods

 

 Der er mange regler og retningslinjer der vedrører farligt affald og transport af farligt gods. Denne vejledning oplister de vigtigste krav til emballering og afsendelse af farligt affald og farligt gods, der transporteres emballeret.

Se nedenunder en liste over de forskellige områder som en afsender står ansvarlig for, når de udleverer farligt affald eller farligt gods til transport.

 

Afsenders ansvar: Farligt affald Farligt gods
Afsendervirksomhed skal have en lovpligtige sikkerhedsrådgiver.   x
Alle medarbejdere, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods, skal være uddannet.   x
Godset bliver korrekt klassificeret.
Emballagen skal kunne holde til transport i lastbiler.
Emballagen skal være egnet til det affald, den indeholder.
Emballagen skal være tæt, solid og uden buler eller tæring.
Emballagen skal være ren udvendigt.
x x
Emballagen skal være UN-godkendt. Se Alfas vejledning ”Hvornår er en emballage UN-godkendt” Emballagegodkendelsen skal svare til emballagegruppen:
X For emballagegrupper I, II og III
Y For emballagegrupper II og III
Z Udelukkende for emballagegruppe III
  x
Sørge for at godset er korrekt emballeret og pakket. Se vores vejledning ”Pakning af farligt affald”
Forskellige affaldstyper må ikke blandes sammen.
Glasemballager og emballager med væsker skal pakkes med pakkemateriale i en ydre emballage.
Emballager med indhold af væske skal stå oprejst i den ydre emballagen. Emballagen skal lukkes forsvarligt. På spændelågsfade skal låseblik være isat spændebåndet.
x x
Deklarationsetiketter og UN-nummer skal være påsat på emballagen.   x
Faresedler/håndteringsmærker skal være påsat.
Gamle sedler, som ikke svarer til affaldet, bliver fjernet.
x x
Afsenderen sørger for, at transportøren får alle krævede dokumenter og nødvendige oplysninger for at kunne foretage en sikker transport.
Der skal være overensstemmelse mellem mærkning emballager og hvad der fremgår i transportdokumenterne.
x x

 

 

 

Vil jeres virksomhed gerne slippe for at bruge værdifuld tid på at sætte sig ind i  alle regler og lovgivning angående farligt affald og transport af farligt gods? 

                           Kontakt Alfa Specialaffald for at høre om vores serviceydelser til virksomheder:

                            Tlf. 54 88 11 00       Mail: alfa@alfa.dk

ALFA Specialaffald | Bøgesøvej 29 Mogenstrup, 4700 Næstved | Cvr.: 2885 5036 | Sitemap | Tlf.: 54 88 11 00 | E-mail:alfa@alfa.dk
| Cookiepolitik
Top