Om Alfa

Vi varetager indsamling og formidling af farligt affald fra såvel offentlige som private kunder.

Vi sikrer, at vores kunders farlige affald håndteres og behandles miljømæssigt korrekt, og vi bestræber os på at yde service og rådgivning på et højt farligt niveau. Vi samarbejder med godkendte, miljøcertificerede transportører og behandlere af farligt affald.

Vi har siden 2005 varetaget alle aktiviteter, der vedrører indsamling og formidling af farligt affald fra vores ejere AffaldPlus og Refa og dermed fra kommunerne på Lolland, Falster, Syd- og Vestsjælland og Møn. Pr. 1. januar 2017 varetager vi yderligere formidling af farligt affald for Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommune.

Pr. 1. januar 2017 byder vi velkommen til I/S Norfors, der indtræder i Alfa Specialaffald. Alfa Specialaffald skal fremover varetage alle opgaver, der vedrører farligt affald for kommunerne i de 3 affaldsselskaber, og betjener samlet godt 600.000 indbyggere.

Kommunerne er forpligtigede til at have en indsamlingsordning for farligt affald, og vi er således garantien for, at enhver virksomhed der frembringer farligt affald kan få affaldet afhentet og behandlet.

Vi drifter en række ordninger for farligt affald, desuden står vi til rådighed for råd og vejledning om lovgivning, klassificering af affald og transport af farligt gods, affaldsdeklarationer, transportdokumenter og kontakt til miljømyndigheder.

Vi udfører sikkerhedsrådgivning og afholder kurserer i farligt affald og transport af farligt gods, ligesom vi er behjælpelige ved indpakning af farligt affald.

 

 

 

 

 

 

For at løse denne opgave har vi et tæt samarbejde med godkendte, miljøcertificerede transportører og behandlere af farligt affald. Kunderne er altid sikret en miljømæssig forsvarlig håndtering og behandling af deres farlige affald.

Som et naturligt led i varetagelsen af den kommunale indsamlingsordning ydes råd og vejledning til kunderne omkring lovgivning og kommunale regulativer, affaldsdeklarationer og transportdokumenter, klassificering af affald og farligt gods og kontakt til myndigheder m.m.

Alfa´s vedtægter

 

ALFA Specialaffald | Bøgesøvej 29 Mogenstrup, 4700 Næstved | Cvr.: 2885 5036 | Sitemap | Tlf.: 54 88 11 00 | E-mail:alfa@alfa.dk
| Cookiepolitik
Top