Håndtering af farligt affald på Lolland Falster og Sjælland

Hos Alfa Specialaffald varetager vi indsamling og formidling af farligt affald fra såvel offentlige som private kunder.

Vi sikrer, at vores kunders farlige affald håndteres og behandles miljømæssigt korrekt, og vi bestræber os på at yde service og rådgivning på et højt fagligt niveau. Vi samarbejder med godkendte, miljøcertificerede transportører og behandlere af farligt affald.

Vi drifter følgende ordninger for farligt affald:

Vi har et tæt samarbejde med godkendte, miljøcertificerede transportører og behandlere af farligt affald. Kunderne er altid sikret en miljømæssig forsvarlig håndtering og behandling af deres farlige affald. Desuden står vi til rådighed for råd og vejledning om lovgivning, klassificering af affald og transport af farligt gods, affaldsdeklarationer, transportdokumenter og kontakt til miljømyndigheder.

Vi udfører sikkerhedsrådgivning og afholder kurser i farligt affald og transport af farligt gods, ligesom vi er behjælpelige ved indpakning af farligt affald.

 

Hvad er farligt affald?

Farligt affald dækker over stort set alt affald, der er skadeligt for miljøet og mennesker. Derfor skal affaldet også behandles og varetages på en bestemt måde. Vi har faste aftaler med godkendte behandlere, som sørger for at affaldet bliver bortskaffet eller genanvendt, hvis det er muligt.

I dag benyttes den fælles betegnelse "farligt affald", der blandt andet dækker over:

  • Olieaffald
  • Kemikalieaffald
  • Klinisk risikoaffald
  • Gift
  • Malingsrester
  • Opløsningsmidler
  • Kviksølvtermometre
  • Og mange flere - kontakt os når I vil vide om jeres type affald hører under kategorien farligt affald.

 

Benyt den rigtige emballage til farligt affald

Vi tilbyder forskellige emballageløsninger til det farlige affald. Det er vigtigt, at emballagen beskytter affaldsproduktet samtidig med, at omgivelserne er sikret. Alt efter hvilken type emballage I skal bruge, kan I købe, låne eller leje den hos os. Vi håndterer farligt affald på Sjælland og Lolland Falster.

 

Få en aftale med os

Vi samarbejder med mange virksomheder, der har en fast aftale med os, hvor vi regelmæssigt afhenter virksomhedens farlige affald. Det er muligt, at indgå en fast afhentningsaftale eller når behovet opstår.

I kan altid kontakte os på alfa@alfa.dk eller telefon 54 88 11 00 for nærmere information, vejledning til hvordan I håndterer jeres farlige affald, et helt uforpligtet tilbud eller besøg af en af vores konsulenter.

  

Vi tager hånd om jeres farlige affald!

ALFA Specialaffald | Bøgesøvej 29 Mogenstrup, 4700 Næstved | Cvr.: 2885 5036 | Sitemap | Tlf.: 54 88 11 00 | E-mail:alfa@alfa.dk
| Cookiepolitik
Top